Op. Dr. Ümran Muslu

Telefon: +905423594672
Adres: Özel Hürrem Sultan Hastanesi
     Görev Yaptığı Hastane | Özel Hürrem Sultan Hastanesi
Tıpta Uzmanlık | 2011 – 7 Kasım 2014

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
HAMİDİYE TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI
Tez adı: Redüksiyon mammoplastide süperiomedial ve inferior pediküllü tekniklerin preoperatif ve postoperatif duyu değişikliği açısından karşılaştırılması (2014) Tez Danışmanı:(DİLEK ŞENEN)

Lisans | 1995 – 17 Haziran 2001

EGE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ/TIP PR.

Önlisans | 2013 – 25 Mayıs 2015

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ/SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. (AÇIKÖĞRETİM)

Doktor Öğretim Üyesi | 2016-2021

HİTİT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

Ana Bilim Dalı Başkanı | 2018-2021

HİTİT ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ
CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ANABİLİM DALI

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.ŞENEL ENGİN,MUSLU ÜMRAN (2020). Global Trends of Botulinum Toxin Literature: A BibliometricAnalysis of Botulinum Toxin Publications Between 1975 and2017. Journal of
Cutaneous and Aesthetic Surgery, 13(2), 95-102., Doi: 10.4103/JCAS.JCAS_111_19 (Yayın No: 6302643)

2.MUSLU ÜMRAN,DEMİR EMRE (2020).The Effect of Religious Beliefs on the Attitude of AestheticSurgery Operation in Islam. Journal of Religion and Health, 59(2), 804-815., Doi:
10.1007/s10943-019-00767-0 (Yayın No: 4825831)

3.MUSLU ÜMRAN,DEMİR EMRE (2020). Investigation of the Relationship Between Anxiety Levelsof Patients Before Plastic Surgery Operation and WorshipPractices in Muslims. Journal of Religion and Health, 59(1), 535-543., Doi: 10.1007/s10943-019-00846-2 (Yayın No: 5078078)

4.MUSLU ÜMRAN,ŞENEL ENGİN (2019). Bibliometric Analysis of Hydatid Cyst and Hydatid Cyst SurgeryLiterature Between 1975 and 2017. Jentashapir J Healt, 10(:2), 1-7., Doi:
10.5812/jjhr.90859. (Yayın No: 5680191)

5.MUSLU ÜMRAN,DEMİR EMRE (2019). Development of Rhinoplasty: Yesterday and Today. Medical Science, 23(97), 294-301. (Yayın No: 4874662)

6.MUSLU ÜMRAN,DEMİR EMRE,ÖZDEMİR FİKRİ,ÖZKOÇAK VAHDET,YILDIRIM ENGİN (2019). Investigation of the AnthropometricChanges in Breast Volume andMeasurements After Breast Reduction. CUREUS, 11(3), 1-12., Doi: 10.7759/cureus.4312 (Yayın No: 4958459)

7.MUSLU ÜMRAN,ŞENEN DİLEK,GÜNEY GÜVEN,ŞENEL ENGİN (2019). Histopathological findings after breast reductionoperations with inferior Pedicular techniques. Medical Science, 23(96), 168- 172. (Yayın No: 4825830)

8.Onuk asuman,şenen dilek,arslan barış,MUSLU ÜMRAN,tek m,KARSLI BİLGE (2018). Effects of Bilateral Breast Reduction on Peak Airway Pressure andPulmonary Function Tests. Nigerian Journal of Clinical Practice, 21(8), 949-953., Doi: 10.4103/1119-3077.238420 (Yayın No: 4372944)

9.MUSLU ÜMRAN,ŞENEN DİLEK,uslu asım,korkmaz mehmet ali,bilgilisoy meral filiz (2018). Comparison of Sensory Changes Following Superomedialand Inferior Pedicle Breast Reduction. Aesthetic Plastic Surgery, 42(1), 38-46., Doi: DOI 10.1007/s00266-017-0958-0 (Yayın No: 4561928)

10.MUSLU ÜMRAN (2018). The Evolution of Breast Reduction Publications: A Bibliometric Analysis. AESTHETIC PLASTIC SURGERY, 42(3), 679-691., Doi: 10.1007/s00266-018-1080-7 (Yayın No: 4166167)

11.Celik B,Senen Demiroz D,Yaz M,MUSLU ÜMRAN (2013). Radiologically innocuous breast reduction specimens. Should we send them to pathology lab anyway?. Il Giornale di chirurgia, 34, 302-306. (Yayın No: 3426468)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1.MUSLU ÜMRAN (2019). Citation Analysis of Turkey Addressing Plastic Surgery Publications. 4th International Symposium on International Symposium on Innovative Approaches in Health and Sports Sciences, 4(9), 46-48., Doi: https://doi.org/10.36287/setsci.4.9.038 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6100135)

2.KÖR HAKAN,MUSLU ÜMRAN,DEMİR EMRE,ŞENEL ENGİN (2018). Dermatoloji Alanında Klinik Muayane ile Tele-Tıp Uygulamasının Teşhis ve TedaviUyumluluk Tespiti: Web Tabanlı Özgün Yazılım Tasarımı ve Test Edilmesi. 5th International Management Information Systems Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4705520)

3.MUSLU ÜMRAN (2018). Global Literatürde Antropometri ve Plastik Cerrahi Birlikteliği: 1975 ve 2017 Yılları Arasındaki Akademik Yayınların Bibliyometrik Analizi. ANARSAN 2018 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4379249)

4.MUSLU ÜMRAN (2018). Maxillofasiyal Travmaların Gelişimi (Development Of Maxillofacial Trauma). TAOMS 2018 25th International Scientific Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6165746)

5. MUSLU ÜMRAN,yılmaz onur evren,ŞENEL ENGİN,erenler behice hande,KAPUCU MEHMETCİK RUŞEN (2017). İsolated Hydatid Cyst İn The Temporal Muscle. 1. Uluslararası Kist Hidatik Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6165622)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler

1.KANITA DAYALI DERMATOLOJİK TEDAVİ, Bölüm adı:(PERFORAN DERMATOZLARDA TEDAVİ) (2019)., MUSLU ÜMRAN, SELEN YAYINCILIK, Editör:Prof. Dr. Ümit TÜRSEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 900, ISBN:978-605-69477-0-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5124355)

2.ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ, Bölüm adı:(KADIN SAĞLIĞI SORUNLARINDA KULLANILAN REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UYGULAMALARI VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ) (2019)., MUSLU AYŞEGÜL,MUSLU ÜMRAN, GÜVEN PLUS GRUP DANIŞMANLIK A.Ş. YAYINLARI,
Editör:ASUMAN SEDA SARACALOĞLU,GÜLTEN HERGÜNER,SELVİNAZ SAÇAN, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7594-42-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6100106)

3.İSTATISTIKSEL UYGULAMALARLA SAĞLIK,SPOR VE ADLI BILIMLERDE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERE DAYALI ARAŞTIRMA TASARIMLARI, Bölüm adı:(BLAND-ALTMAN YÖNTEMİ VE PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ ALANINDAKİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ÜZERİNDE KULLANIMI) (2019)., MUSLU ÜMRAN, NOBEL, Editör:DEMİR EMRE, ÖZKOÇAK
VAHDET, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 264, ISBN:978-605-7662-74-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5801061)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. DEMİR EMRE,YAVUZ YASEMİN,ATEŞ CAN,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,ŞAHİNER İBRAHİM TAYFUN,DOĞAN GÜL,DOĞAN GÜVENÇ,MUSLU ÜMRAN,ERKENT MURATHAN (2019). Cerrahide
Kohort Çalışmalarının Raporlanması İçin Bir Kılavuz STROCSS Kriterlerinin Türkçe Uyarlaması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 72(3), 277-283., Doi: DOI:
10.4274/atfm.galenos.2019.35220 (Kontrol No: 5912478)

2. Savcı unsal,sahin mustafa,ŞENEL ENGİN,oztekin aynure,MUSLU ÜMRAN,sungur mustafa,neselioglu salim,EREL ÖZCAN (2019). Thiol/Disulfide Homeostasis in Patients with Telogen Effluvium:Is Oxidative Stress Important in the Pathogenesis of TelogenEffluvium?. Turkish Journal of
Dermatology, 13(4), 131-134., Doi: 10.4103/TJD.TJD_26_19 (Kontrol No: 6100046)

3. MUSLU ÜMRAN,DEMİR EMRE,KÖR HAKAN,ŞENEL ENGİN (2019). Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 46(2), 289-298., Doi: 10.5798/dicletip.574816 (Kontrol No: 5081201)

4. DEMİR EMRE,YAVUZ YASEMİN,ATEŞ CAN,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,MUSLU ÜMRAN,YILDIRIM ENGİN (2019). STARD 2015 KriterlerininTürkçe Uyarlaması Tanı DoğruluğuÇalışmalarının
Raporlanması için Bir Kılavuz. Turkiye Klinikleri J Biostat, 11(2), 152-160., Doi: 10.5336/biostatic.2019-65010 (Kontrol No: 4996722)

5. MUSLU ÜMRAN (2019). Çorum İlinde Deri Ve Zührevi Hastalıklar Kliniğinden Plastik Cerrahi Kliniğine Konsülte Edilen Hastaların Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1), 14-21., Doi: 10.24938/kutfd.425208 (Kontrol No: 4903551)

6. MUSLU ÜMRAN (2018). Global Literatürde Antropometri Ve Plastik Cerrahi Birlikteliği: 1975 Ve 2017 Yılları Arasındaki Akademik Yayınların Bibliyometrik Analizi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(2), 1321-1335., Doi: DOI: 10.17218/hititsosbil.462544 (Kontrol No: 4437966)

7. MUSLU ÜMRAN,GÖKAKIN ALİ KAĞAN,demir ayşegül,üreyen orhan,genç hüdayi (2012). Mortality and morbidity risk factors in the surgery of peptic ulcer perforation. Cumhuriyet Medical Journal, 34(2), 189-193., Doi: 10.7197/1305-0028.1080 (Kontrol No: 3427644)

8. Demir ayşegül,GÖKAKIN ALİ KAĞAN,üreyen orhan,altınel özcan,tezcan eyüp sabri,gür, serhat,MUSLU ÜMRAN,atabey mustafa (2011). The efficacy of micronized flavonoid fraction
(450mg diosmin plus 50 mg hesperidin) in the treatmentof lymphedema after axillary dissection. Cumhuriyet Medical journal(33), 312-317. (Kontrol No: 3427655)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. MUSLU ÜMRAN (2018). Multidisipliner Teletıp Uygulaması: Cerrahi Öncesi Telecerrahi Tanılarının Histopatoloji İle Karşılaştırılması. 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6165788)

2. Şenen dilek,uslu asım,MUSLU ÜMRAN,kormaz mehmet ali (2013). Yanık skarlı protezli dizdeki doku defektinde alternatif tedavi seçenekleri. 8. Ulusal Yara Bakım Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3428859)

3. ŞENEN DİLEK,uslu asım,MUSLU ÜMRAN,kormaz mehmet ali (2013). İlginç bir yanık vakası:makromemeli hastanın meme yanığı. 8. Ulusal Yara Bakım Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6116948)

4. Şenen dilek,uslu asım,MUSLU ÜMRAN,kormaz mehmet ali (2013). Sıradışı yanıklar:Termofor Yanıkları. 8. Ulusal Yara Bakım Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3428858)

5. Şenen dilek,MUSLU ÜMRAN,demir ahmet,korkmaz mehmet ali (2013). Üst ekstremite ve boyunda ağır yanık kontraktürü ile başvuran bir hastada deneyimimiz. 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3428857)

6. Şenen dilek,MUSLU ÜMRAN,demir ahmet,korkmaz mehmet ali (2013). Dirsek bölgesi yanığında statik atelleme ve pansumanla takip. 2. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3428855)

7. Yaz müjgan,çelik betül,pınarcı tangül,ŞENEN DİLEK,MUSLU ÜMRAN (2012). Radyolojisi negatif meme küçültme materyalllerinde histopatoloji ve maliyet temelli yaklaşımlar. 22. Ulusal Patoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4443750)

8. ŞENEN DİLEK,MUSLU ÜMRAN,ORHAN ABDULLAH ERKAN (2012). Asimetrik Jinekomasti. 34. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4443737)

9. ŞENEN DİLEK,ORHAN ABDULLAH ERKAN,MUSLU ÜMRAN (2012). Mandibulada Gömülü İnsisiv Diş:Vaka Sunumu. 34. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4443728)

10.ŞENEN DİLEK,MUSLU ÜMRAN,çelik betül,ORHAN ABDULLAH ERKAN (2012). Lineer Epidermal nevüs Zemininde Gelişmiş dev Kornu Kutaneum. 34. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4443734)

11.ŞENEN DİLEK,ORHAN ABDULLAH ERKAN,MUSLU ÜMRAN,tutuş birsen (2012). Nadir Görülen Miks Tip Basal Hücreli karsinom Vakası. 34. Ulusal Plastik Cerrahi Kurultayı (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4443743)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1. Kısa Makale, ŞENEL ENGİN,DEMİR EMRE,MUSLU ÜMRAN (2018).World teledermatology productivity in telemedicine literature: A bibliometric analysis of telemedicine publications between 1975 and 2016. Medical Technologies Journal, 2(2), 215-219., Doi: 10.26415/2572-004X-
vol2iss1p215-219 (Yayın No: 4310334)

2.Vaka Takdimi, uslu asım,surucu abdullah,korkmaz mehmet ali,MUSLU ÜMRAN,şahin cihan (2018). Medial elbow reconstruction with perforator based medial arm propeller flap. Hand and
Microsurgery, 7(1), 58-62., Doi: doi:10.5455/handmicrosurg.250701 (Yayın No: 3632335)

3.Vaka Takdimi, MUSLU ÜMRAN,ŞENEL ENGİN,GÜNEY GÜVEN (2018). A case with a giant trichilemmal cyst. Journal of sugical dermatology(3), 1-3., Doi: 10.18282/jsd.v3.i1.173 (Yayın No: 4166175)

4. Vaka Takdimi, MUSLU ÜMRAN,ŞENEL ENGİN,YUYUCU KARABULUT YASEMİN (2017). Erythema multiforme and erythema nodosum lesions with cervical lymphadenopathy. DERMATOLOGY
PRACTICAL CONCEPTUAL(7), 70-72., Doi: . DOI: https://doi.org/10.5826/dpc.0703a16 (Yayın No: 3632334)

5.Vaka Takdimi, MUSLU ÜMRAN,ÇETİNKAYA ÖMER ARDA (2011). Amyand’s Hernia: Report of Two Cases and a Review of the Literature. Kolon Rektum Hast Derg, 21(3), 130-135., Doi: :
10.5505/KRHD.2011.49368 (Yayın No: 3427657)

7. plastik cerrahi okulu, 7. Plastik Cerrahi Okulu Eğitim Sertifikası, The marmara otel Antalya, Sertifika, 10879812.04.2014 -19.04.2014 (Ulusal)

Yara bakım Hemşireliği sertifikası, Yara bakım Hemşireliği sertifikası 28 Kasım-1 Aralık 2013Konya, 108987Konya Dedeman Oteli, Sertifika, 28.11.2013 -01.12.2013 (Ulusal)

Deney hayvanları sertifikası, Deney Hayvanları Sertifikası, Akdeniz Üniversitesi, Sertifika, 26.05.2013 – 10879923.06.2013 (Ulusal)

Saç ekim kursu sertifikası 31 Ekim-4 Kasım 2012 Antalya, Saç ekim kursu sertifikası 31 Ekim-4 Kasım 1089882012 Antalya, Antalya rixosotel, Sertifika, 31.10.2012 -04.11.2012 (Ulusal)

VII.Rinoplasti kursu , VII.Rinoplasti kursu 9-11 mayıs 2014 İzmir, ege üniversitesi, Kurs, 09.05.2014 – 10890211.05.2014 (Ulusal)

Meme kanseri cerrrahisi ustalık kursu, Meme kanseri cerrrahisi ustalık kursu, İstanbul Kongre merkezi, 108802Kurs, 31.10.2013 -31.12.2013 (Ulusal)

16.temel mikrocerrrahi kursu, 16. Temel Mikrocerrrahi Kursu, Kocaeli Üniversitesi, Kurs, 07.05.2013 – 10880110.05.2013 (Ulusal)

International surgical Wound Forum, International Surgical Wound Forum, İstanbul Renaissance Polat 108804İstanbul, Çalıştay, 06.03.2013 -08.03.2013 (Uluslararası)

Messenger

Uzmana Sor

WhatsApp

Şimdi Ara